ΚΛΑΔΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥ
Αστικό, Διοικητικό, Εργατικό, Εταιρικό, Ποινικό, Φορολογικό, Τελωνειακό κτλ...
ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Συνταξιοδοτικά, Κτηματολόγιο, Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι κτλ...
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Τραπεζική Διαμεσολάβηση, Ρυθμίσεις Οφειλών, Εξωδικαστική Επίλυση κτλ...
Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κουφέλος & Συνεργάτες

« Το δικηγορικό γραφείο μας συστάθηκε το έτος 2010 και πήρε τη μορφή Δικηγορικής Εταιρείας το έτος 2016 με μοναδικό σκοπό και όραμα την βέλτιστη παροχή ολοκληρωμένων και σύγχρονων νομικών υπηρεσιών σε ιδιώτες, φορείς και επιχειρήσεις. Επιδιώκουμε να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που να διακρίνονται για την συνέπεια, την πρακτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους, ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Αξιοποιούμε τη γνώση και την εμπειρία μας, καθώς και την ομαδική συνεργασία, με αποκλειστικό σκοπό την επιδίωξη των στόχων των εντολέων μας και τη διευθέτηση των υποθέσεών τους.  Διαχειριζόμαστε κάθε πρόκληση τηρώντας υψηλά επίπεδα προσωπικής και επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας αποσκοπώντας στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με πελάτες,  οι οποίοι αναγνωρίζουν την υπεροχή της έγκυρης και επικαιροποιημένης γνώσης. Καθήκον μας αποτελεί η πλήρης κάλυψη των αναγκών των πελατών μας, προάσπιση των συμφερόντων τους και η έγκαιρη αποτροπή δυσάρεστων καταστάσεων για αυτούς.  »

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

ΚΛΑΔΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ακίνητα
Έλεγχος Τίτλων - Αγοραπωλησίες - Μισθώσεις - Μεταβιβάσεις - REAL ESTATE FINANCE
Αστικό Δίκαιο
Σας παρέχουμε εξειδικευμένο νομικό συμβουλευτικό έργο και αναλαμβάνουμε την εξωδικαστική και δικαστική εκπροσώπηση σε ζητήματα που άπτονται του ευρύτερου φάσματος Αστικού Δικαίου...
Αυτοκίνητα
Τροχαία Ατυχήματα, Αστική Ευθύνη Δημοσίου - Μεταβιβάσεις και Μισθώσεις Οχημάτων - Υποθέσεις Συγκοινωνιακού Δικαίου
Διοικητικό Δίκαιο
Αγωγές - Προσφυγές - Ακυρωτικές Διαφορές - Αστική Ευθύνη Δημοσίου - Μνημονιακές Περικοπές - Ειδικά Μισθολόγια - Πρόστιμα
Εργατικό Δίκαιο
Aτομικά και συλλογικά δικαιώματα,Συμβάσεις Εργασίας, Άδειες, Ατύχημα, Αποζημίωση Απόλυσης, Καταγγελία Σύμβασης, Συνδικαλιστές, Εργατικό Ατύχημα
Εταιρικό Δίκαιο
Νομική Συμβουλευτική, Ίδρυση - Μετατροπή - Εξαγορά - Συγχώνευση- Λύση Εταιριών - Επενδύσεις - Συναλλαγές - Συμβάσεις
Ποινικό Δίκαιο
Ναρκωτικά, Κλοπή, Υπεξαίρεση, Ανθρωποκτονίες, Απόπειρες, Φθορά Ξένης Ιδιοκτησίας, Σωματικές Βλάβες
Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Νόμος Κατσέλη)
Αιτήσεις υπαγωγής - Αιτήσεις μεταρρύθμισης - Διαταγές Πληρωμής - Αναγκαστική Εκτέλεση - Προστασία Πρώτης Κατοικίας
Φορολογικό – Τελωνειακό Δίκαιο
Προσφυγές - Τελωνειακά και Φορολογικά Πρόστιμα - Παραβάσεις - Φόροι Κληρονομίας, Γονικής Παροχής, Δωρεάς - Φόροι Ακινήτων - Φόρος Κεφαλαίων

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ
Έλεγχος Δικαιολογητικών - Επικύρωση & Μετάφραση - Υποβολή Φακέλου - Αιτήσεις - Ενστάσεις - Πίνακες Κατάταξης - Προσφυγές
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
Οικονομικό & Ηλεκτρονικό Έγκλημα - Όπλα & Ναρκωτικά - Στρατιωτικά - Αγορανομικό - Πολεοδομικό - Αρχαιότητες - Αθλητική Βία
Εμπορικό Δίκαιο
Διαταγές Πληρωμής, Επιταγές - Συναλλαγματικές, Τιμολόγια, Συμβάσεις, Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία
Ιατρο – Φαρμακευτικό Δίκαιο
Ιατρική Ευθύνη - Αμέλεια - Πειθαρχικές Ευθύνες - Άδειες Φαρμακείων - Άδειες Πώλησης - Ασφαλιστική Κάλυψη Δαπανών Θεραπείας - Μισθολογικά
Κτηματολόγιο – Δασολόγιο
Κτηματολόγιο - Δασολόγιο - Αυθαίρετα - Κληροτεμάχια - Πρωτόκολλα - Άρση Αναδάσωσης - Χαρακτηρισμοί
Ναυτικό Δίκαιο
Συμβάσεις & Ναυλοσύμφωνα - Σύσταση ΝΕΠΑ και Ναυτιλιακής Α.Ε - Νομική Συμβουλευτική - Ατύχημα - Αποζημιώσεις
Πολεοδομικό Δίκαιο
Άδειες Δόμησης - Αυθαίρετα - Μελέτες - Συμβουλευτική & Εκπροσώπηση - Ενστάσεις - Έλεγχοι
Πτωχευτικό Δίκαιο
Αίτηση Πτώχευσης - Διαδικασία Εξυγίανσης - Διοίκηση Πτωχευτικής Περιουσίας - Συμβιβασμός - Ανακοπές - Παρεμβάσεις
Συνταξιοδοτικά
Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, Καταμέτρηση ενσήμων, Αιτήσεις, Αναπηρικές Συντάξεις

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ

Διαμεσολάβηση

Εξωδικαστική Επίλυση Ιδιωτικών Διαφορών
Επίλυση Διαφορών - Συμβουλευτική και Εκπροσώπηση - Σύνταξη Συμφωνητικών
Ρυθμίσεις Οφειλών Προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία
Εξωδικαστική Διαμεσολάβηση με Δημόσιο και Ασφαλιστικούς Φορείς - Νομική Συμβουλευτική
Τραπεζική Διαμεσολάβηση
Οφειλές σε δάνεια και κάρτες – Προσωπικά και Επαγγελματικά Δάνεια – Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών

Η Δικηγορική Εταιρεία υπέχει, σύμφωνα με το εκάστοτε σε ισχύ θεσμικό πλαίσιο, υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους [Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων «GDPR» , ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4624 (ΦΕΚ Α 137/29.8.2019) εναρμονισμένος με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, που αφορά στην διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης].

Skip to content