Στελέχωση

Ταξιάρχης Μ. Κουφέλος
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω - Ποινικολόγος
Ιδρυτικό Μέλος της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία".
Μυρσίνη Β. Τσουβαλά
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω - Εργατολόγος
Ιδρυτικό μέλος της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος - Τσουβαλά & Συνεργάτες".
Παναγιώτης Μ. Κουφέλος
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω - Ποινικολόγος
Ιδρυτικό Μέλος της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία".
Σουλτάνα (Τάνια) Μπούθα
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω - Δημοσιολόγος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Εξωτερικός Συνεργάτης της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία".
Εξωτερικός Συνεργάτης της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος - Τσουβαλά & Συνεργάτες".
Θάλεια Ν. Ανδρέου
Δικηγόρος
Ανεξάρτητη & Εξωτερική Δικηγόρος
Σουλτάνα (Τάνια) Μπούθα
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω - Δημοσιολόγος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Εξωτερικός Συνεργάτης της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία".
Εξωτερικός Συνεργάτης της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος - Τσουβαλά & Συνεργάτες".
Θάλεια Ν. Ανδρέου
Δικηγόρος
Ανεξάρτητη & Εξωτερική Δικηγόρος
Ταξιάρχης Μ. Κουφέλος
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω - Ποινικολόγος
Ιδρυτικό Μέλος της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία".
Μυρσίνη Β. Τσουβαλά
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω - Εργατολόγος
Ιδρυτικό μέλος της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος - Τσουβαλά & Συνεργάτες".
Παναγιώτης Μ. Κουφέλος
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω - Ποινικολόγος
Ιδρυτικό Μέλος της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία".

Είμαστε στην διάθεσή σας

    Skip to content