Δικηγόροι

Ανεξάρτητη & Εξωτερική Δικηγόρος

• Απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

• Πρακτική Άσκηση στο προσωπικό γραφείο του Εργατολόγου και Επίτιμου Δικηγόρου, πρώην Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α κ. Λάμπρου Σέμπου, με συνεργάτες τις Δικηγόρους  – Μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ.κ. Αλεξανδρή Μαρία και Καραμπούλια Γιολάντα.

• Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης

•  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο «Διεθνές και  Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας» (LLM – International and European Energy Law) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

•  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μάστερ Νομικά, Οικονομία και Διοίκηση, κατηγορία: Διοικητικός τομέας) στο “Διοίκηση και Δίκαιο της Υγείας” ( Master Droit, Economie et Gestion Mention Management Sectoriel, Parcours: Gestion et Droit de la Santé ) του Γαλλικού Πανεπιστημίου Le Cnam Paris (Conservatoire National des Arts et Métiers)

• Πιστοποιητικό Συμμετοχής και Παρακολούθησης της Ενότητας «ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ (LEGAL ENGLISH) από το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

• Διαπιστευμένη συμμετοχή σε πρόγραμμα Περιβαλλοντικού Δικαίου με αντικείμενο «ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ».

• Δίπλωμα παρακολούθησης από το Biopolitics International Organisation,  με αντικείμενο το Περιβαλλοντικό Δίκαιο και θέμα «ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΦΥΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (Φορέας Υλοποίησης Ινστιτούτο Γεωενέργειας)

• Δίπλωμα παρακολούθησης από το Biopolitics International Organisation,  με αντικείμενο το Περιβαλλοντικό Δίκαιο και θέμα «Δράση μείωσης των πλαστικών μιας χρήσης στα ελληνικά στεγνοκαθαριστήρια #GreeningDryCleaning» (Φορέας Υλοποίησης Ινστιτούτο Γεωενέργειας)

Αντικείμενο Νομικού Ενδιαφέροντος : Ιατρο-φαρμακευτικό Δίκαιο / Ιατρική Αμέλεια,  Αστικό Δίκαιο, Ασφαλιστικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο,  Δίκαιο Περιβάλλοντος, Ναυτικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Στρατιωτικό Δίκαιο,  Εργατικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Ενδοοικογενειακή Βία, Πνευματική Ιδιοκτησία,  Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Δίκαιο της Ενέργειας / Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Περιβαλλοντικό Δίκαιο.

• Μιλάει Αγγλικά, Γερμανικά και Τουρκικά.

Skip to content