Τομείς Εξειδίκευσης

Τομείς Εξειδίκευσης

Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ
Έλεγχος Δικαιολογητικών - Επικύρωση & Μετάφραση - Υποβολή Φακέλου - Αιτήσεις - Ενστάσεις - Πίνακες Κατάταξης - Προσφυγές
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
Οικονομικό & Ηλεκτρονικό Έγκλημα - Όπλα & Ναρκωτικά - Στρατιωτικά - Αγορανομικό - Πολεοδομικό - Αρχαιότητες - Αθλητική Βία
Εμπορικό Δίκαιο
Διαταγές Πληρωμής, Επιταγές - Συναλλαγματικές, Τιμολόγια, Συμβάσεις, Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία
Ιατρο – Φαρμακευτικό Δίκαιο
Ιατρική Ευθύνη - Αμέλεια - Πειθαρχικές Ευθύνες - Άδειες Φαρμακείων - Άδειες Πώλησης - Ασφαλιστική Κάλυψη Δαπανών Θεραπείας - Μισθολογικά
Κτηματολόγιο – Δασολόγιο
Κτηματολόγιο - Δασολόγιο - Αυθαίρετα - Κληροτεμάχια - Πρωτόκολλα - Άρση Αναδάσωσης - Χαρακτηρισμοί
Ναυτικό Δίκαιο
Συμβάσεις & Ναυλοσύμφωνα - Σύσταση ΝΕΠΑ και Ναυτιλιακής Α.Ε - Νομική Συμβουλευτική - Ατύχημα - Αποζημιώσεις
Πολεοδομικό Δίκαιο
Άδειες Δόμησης - Αυθαίρετα - Μελέτες - Συμβουλευτική & Εκπροσώπηση - Ενστάσεις - Έλεγχοι
Πτωχευτικό Δίκαιο
Αίτηση Πτώχευσης - Διαδικασία Εξυγίανσης - Διοίκηση Πτωχευτικής Περιουσίας - Συμβιβασμός - Ανακοπές - Παρεμβάσεις
Συνταξιοδοτικά
Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, Καταμέτρηση ενσήμων, Αιτήσεις, Αναπηρικές Συντάξεις
Skip to content