Τομείς Εξειδίκευσης

Ναυτικό Δίκαιο

Η Δικηγορική Εταιρεία «ΚΟΥΦΕΛΟΣ  & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών και συμβουλών, βοήθειας και εκπροσώπησης σε ένδικους και εξωδικαστικούς τομείς της Ναυτιλίας και του Ναυτικού Δικαίου.

Ειδικότερα, αναλαμβάνει υποθέσεις σχετικά με:

• Σύσταση και Νομική υποστήριξη Ναυτιλιακών Εταιρειών στην Ελλάδα
• Συγχωνεύσεις και Αγοραπωλησίες Ναυτιλιακών Εταιριών
• Καταχωρήσεις και Νηολόγηση Πλοίων και Σκαφών Αναψυχής
• Σύνταξη Ναυτιλιακών Συμβάσεων και Ναυλοσυμφώνων
• Αγωγή Αποζημίωσης για απώλεια ή ζημίες στο φορτίο και στα εμπορεύματα
• Συγκρούσεις
• Εκπροσώπηση σε δικαστικές υποθέσεις Ναυτοδικείου
• Ναυτικό Φορολογικό Δίκαιο
• Ναυτικό Ατύχημα – Ναυτεργατικό Δίκαιο
• Ναυτιλιακό – Εταιρικό Δίκαιο
• Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α) [ Σύνταξη Καταστατικού, Καταχώρηση στο ειδικό μητρώο, Νομική Συμβουλευτική ]

Skip to content