Διάφορα

“Καμπανάκι” για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση των ιδιοκτητών ακινήτων και για τα θέματα πυροπροστασίας καθώς πλέον η νομοθεσία που εφαρμόζεται – όπως έχουμε αναδείξει – είναι εξοντωτική, έχει από φέτος ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ακινήτων Λέσβου, που είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, η συμβολή της οποίας το προηγούμενο διάστημα ήταν σημαντική για την παράταση των ασφυκτικών προθεσμιών που ουσιαστικά στραγγάλιζαν όσους έχουν ιδιοκτησίες κοντά σε δασικές εκτάσεις, καθώς καλούνταν να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις μέσα σε πολύ μικρό διάστημα, πράγμα που δεν ήταν εφικτό.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ακινήτων Λέσβου, Γιάννης Μουτζούρης, έχει τον τελευταίο χρόνο δίπλα του το μέλος, Ταξιάρχη Κουφέλο, που και ως νομικός προσφέρει σημαντικά για την ενημέρωση των μελών και γενικά των ιδιοκτητών ακινήτων του τόπου μας. Όπως τόνισε ο κ. Κουφέλος στα Νέα της Λέσβου «η Ομοσπονδία μας διά του προέδρου της κ. Στράτου Παραδιά κατάφερε να εξασφαλίσει την Κοινή Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να υποβάλλουν το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας και την Τεχνική Έκθεση με τα συνοδευτικά τους στοιχεία, μέσω του εξουσιοδοτημένου επαγγελματία – διαχειριστή, έως την 10η Μαΐου 2024 και την Υπεύθυνη Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας μέχρι την 10η Ιουνίου 2024.

Για την εφαρμογή του κανονισμού πυροπροστασίας εκδόθηκε διευκρινιστική εγκύκλιος με την οποία επιχειρείται να δοθούν απαντήσεις σε μια σειρά από εύλογα ερωτήματα των Δήμων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών προς την Ομοσπονδία. Ήδη η Ομοσπονδία μας σε κεντρικό επίπεδο έχει παρουσιάσει στα Μέσα Ενημέρωσης των Αθηνών τις βασικές ρυθμίσεις της εγκυκλίου, δίνοντας μέσα από 20 ερωτήσεις-απαντήσεις όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε οι ιδιοκτήτες ακινήτων να γνωρίζουν πώς πρέπει να κινηθούν και θεωρούμε ότι είναι κρίσιμο αυτό το υλικό να δημοσιευθεί και από την εφημερίδα σας για την ενημέρωση των ιδιοκτητών της Λέσβου μέσω του Συλλόγου, καθώς ο πολύς κόσμος δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες και αξίζει πραγματικά τον κόπο να τους ενημερώσουμε», είπε ο κ. Κουφέλος.

Το ερωτηματολόγιο

– Ποια ακίνητα αφορά ο κανονισμός πυροπροστασίας

Το ερωτηματολόγιο με το οποίο επιχειρεί να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων η Ομοσπονδία έχει ως ακολούθως:

Αφορά τα δομημένα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις, περιαστικό πράσινο, κηρυγμένες δασωτέες, αναδασωτέες και χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς και σε ακτίνα 300μ. από τα όρια των εκτάσεων αυτών. Αφορά επίσης κτίσματα εντός πάρκων και αλσών πόλεων και οικιστικών περιοχών.

Προσοχή: Ο καθαρισμός αστικών οικοπέδων που είναι πάγια ετήσια υποχρέωση των ιδιοκτητών τους, δεν εμπίπτει στις διατάξεις αυτές, αλλά στις διατάξεις του «Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών» που νομοθέτησε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με το νόμο 5075/14.12.2023, ο οποίος προβλέπει άλλη μια ηλεκτρονική βάση ετήσιας καταγραφής των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών οικοπέδων κατά την αντιπυρική περίοδο, η οποία δεν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία, γι’ αυτό και οι δηλώσεις καθαρισμού των οικοπέδων προσωρινά κατατίθενται στους οικείους Δήμους.

-Τι ισχύει στην περίπτωση των αλσών;

Στην περίπτωση των αλσών, ο κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στα κτίρια που βρίσκονται εντός αυτών και όχι στα όμορα του άλσους ακίνητα, ούτε και σε αυτά που έχουν πρόσωπο στο άλσος.

-Σε ποιες περιπτώσεις δεν ισχύει ο κανονισμός πυροπροστασίας;

Ο κανονισμός πυροπροστασίας δεν εφαρμόζεται σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, ούτε στην περίπτωση που υπάρχει εντός αυτών κτίσμα βοηθητικής χρήσης για την αποθήκευση εξοπλισμού, εργαλείων και υλικών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση γεωργικής δραστηριότητας. Δεν διευκρινίζεται αν αυτό ισχύει και για ημιτελείς οικοδομές.

-Ποια στάδια περιλαμβάνει η μελέτη;

Περιλαμβάνει τρία στάδια: την αξιολόγηση της επικινδυνότητας του ακινήτου, τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης μέτρων και ενεργειών, καθώς και τη δήλωση εφαρμογής τους από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

-Τι ισχύει για την αξιολόγηση;

Η αξιολόγηση γίνεται για την περιοχή επιρροής του ακινήτου και αποτυπώνεται στο Έντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας από το οποίο προκύπτει η κατάταξή του (χαμηλή, μέση, υψηλή και ιδιαίτερα υψηλή).

-Τι προβλέπεται για το Έντυπο Αξιολόγησης;

Το έντυπο αξιολόγησης συντάσσεται άπαξ και επανασύνταξή του απαιτείται μόνο στην περίπτωση που τροποποιηθούν οι παράμετροι που λήφθηκαν υπόψη κατά την αξιολόγηση (όπως για παράδειγμα τυχόν αλλαγή στο πλάτος της οδού πρόσβασης στο ακίνητο, προσθήκη σημείου υδροληψίας πυροσβεστικού οχήματος, δόμηση νέων κτιρίων στα όμορα ακίνητα με επίπτωση στον δείκτη της πυκνότητας του δομημένου περιβάλλοντος) εφόσον επιφέρουν μεταβολή στην κατηγορία επικινδυνότητας του ακινήτου.

-Από ποιους συντάσσεται το Έντυπο Αξιολόγησης;

Το Έντυπο Αξιολόγησης μπορεί να συνταχθεί από τις εξής κατηγορίες επαγγελματιών: Μηχανικούς (τοπογράφους, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, μηχανικούς περιβάλλοντος, κ.λ.π.) καθώς και δασολόγους, γεωπόνους ή γεωτεχνικούς επιστήμονες.

-Τι περιλαμβάνει η Τεχνική Έκθεση;

Περιλαμβάνει: Α) την περιγραφή του ακινήτου, με ιδιαίτερη αναφορά στη θέση του ως προς τη δασική, αναδασωτέα, κ.λ.π. έκταση και στα κρίσιμα σημεία του εντύπου αξιολόγησης που οδήγησαν στην κατάταξή του από πλευράς επικινδυνότητας. Β) Τον καθορισμό, μεταξύ άλλων, των απαιτούμενων προληπτικών μέτρων, μέτρων παθητικής πυροπροστασίας και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, καθώς και τυχόν συστάσεις προς τους ιδιοκτήτες για το σχέδιο προετοιμασίας εκκένωσης.

-Από ποιους και κάθε πότε συντάσσεται η Τεχνική Έκθεση;

Η Τεχνική Έκθεση μπορεί να συνταχθεί από τις εξής κατηγορίες επαγγελματιών: Μηχανικούς που έχουν δικαίωμα υπογραφής μελετών πυροπροστασίας σύμφωνα με το π.δ.99/2018 περί επαγγελματικών δικαιωμάτων (πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, αγρονόμοι τοπογράφοι μηχανικοί, χημικοί μηχανικοί, μηχανικοί μεταλλείων και μεταλλουργοί μηχανικοί, ναυπηγοί μηχανικοί, μηχανικοί παραγωγής και διοίκησης). Η τεχνική έκθεση συντάσσεται και αυτή μία φορά, επανυποβάλλεται όμως επικαιροποιημένη στην περίπτωση τροποποίησης, είτε του εντύπου αξιολόγησης επικινδυνότητας, είτε του περιεχομένου της και των στοιχείων που περιλαμβάνει (π.χ. προσθήκη νέου κτίσματος στο ακίνητο ή επέκταση υφισταμένου).

-Τι προβλέπεται για τη σύνταξη του Έντύπου Άξιολόγησης και της Τεχνικής Έκθεσης;

Το έντυπο αξιολόγησης και η τεχνική έκθεση δύναται να συνταχθούν από τον ίδιο τεχνικό επιστήμονα ή από διαφορετικούς. Σε κάθε όμως περίπτωση συνιστούν αλληλένδετα έγγραφα το περιεχόμενο των οποίων πρέπει να συγκλίνει.

-Τι ισχύει στην περίπτωση οικισμών;

Στην περίπτωση οικισμών, οριοθετημένων ή μη και οικιστικών πυκνώσεων που περιβάλλονται στο σύνολό τους από δασικές, χορτολιβαδικές, αναδασωτέες και λοιπές εκτάσεις, η αξιολόγηση της επικινδυνότητας συντάσσεται για το σύνολο του οικισμού, σε ένα ενιαίο έντυπο, με μέριμνα του αρμόδιου ΟΤΑ.

-Τι ισχύει για τους οικισμούς μετά τη γνωστοποίηση της κατάταξης επικινδυνότητας;

Στην περίπτωση των οικισμών ή οικιστικών πυκνώσεων που περιβάλλονται από δασική έκταση, μετά τη γνωστοποίηση από τον ΟΤΑ στους δημότες της κατάταξης επικινδυνότητας του εντύπου αξιολόγησης της επικινδυνότητας του οικισμού, το οποίο έχει διενεργηθεί με μέριμνά του, υποβάλλονται οι τεχνικές εκθέσεις των ιδιωτών για τα ακίνητά τους, οι οποίες αφορούν στο σύνολο των προαναφερόμενων στοιχείων (περιγραφής και καθορισμού μέτρων) πλην εκείνων για τη δημιουργία των ζωνών προστασίας, οι οποίες εφαρμόζονται πέριξ του οικισμού κατά τα αναφερόμενα στη συνέχεια. Ειδικά γύρω από τα όρια του οικισµού επιβάλλεται η δηµιουργία αντιπυρικής ζώνης πλάτους 10 μέτρων.

-Για ποιες εργασίες εκδίδεται διοικητική πράξη;

Εκδίδεται μόνο για τις εργασίες εκείνες που είναι οικοδομικής φύσεως (κυρίως εργασίες που προβλέπονται στις απαιτήσεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας) εφόσον δεν εμπίπτουν στις εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, ούτε έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.

-Σε ποιες περιπτώσεις δεν απαιτείται καμία άδεια ή έγκριση;

Δεν απαιτείται στην εφαρμογή προληπτικών μέτρων, όπως καθαρισμό παρεδαφιαίας βλάστησης, φυτών υπορόφου, κοπή κλαδών ισταμένων δέντρων κλπ.

-Τι ισχύει για την κοπή δένδρων εντός ιδιωτικών ακινήτων;

Εφόσον πρόκειται για ακίνητα εντός σχεδίου περιοχών και, εντός οικισμού ή και εκτός σχεδίου περιοχών με κτίσματα ανεγερθέντα βάσει οικοδομικής άδειας, για την εφαρμογή των ζωνών προστασίας, αυτή διενεργείται με έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.

-Τι ισχύει σχετικά με την ετήσια υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης του ιδιοκτήτη;

Μετά τη σύνταξη του Εντύπου Αξιολόγησης επικινδυνότητας και της Τεχνικής Έκθεσης και την υποβολή τους στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα και μεταβατικά στον οικείο δήμο, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται για κάθε έτος πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου να υποβάλει στο πληροφοριακό σύστημα ή τον Δήμο, την Υπεύθυνη Δήλωση λήψης των μέτρων και συμμόρφωσης με την τεχνική έκθεση.

-Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν κατά την φετινή αντιπυρική περίοδο;

Για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, στα ακίνητα του πεδίου εφαρμογής με υφιστάμενα κτίρια εφαρμόζονται μόνο τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας. Τα μέτρα αυτά είναι κυρίως η εξασφάλιση καθαρής από καύσιμες ύλες πρόσβασης στο ακίνητο. Επιπλέον, ο τακτικός καθαρισμός ο οποίος περιλαμβάνει κλάδεμα και καθαρισμό δένδρων και θάμνων, καθαρισμός εδάφους (πευκοβελόνες), κούρεμα χόρτων, τακτικός έλεγχος και συντήρηση του αρδευτικού συστήματος, καθαρισμός στεγών και υδρορροών από καύσιμες ύλες. Ακόμη μεταφορά υλικών που τυχόν αποθηκεύονται ελεύθερα στο ακίνητο, όπως απορρίμματα, καυσόξυλα, δοχεία με καύσιμα, χρώματα κ.λπ. σε κλειστό χώρο ή πυράντοχο ερμάριο.

-Πού εφαρμόζεται ο σχεδιασμός περιμετρικών ζωνών προστασίας;

Ο σχεδιασμός των περιμετρικών ζωών προστασίας μπορεί να εφαρμοστεί είτε για κάθε μεμονωμένο κτίριο, είτε για συγκροτήματα κτιρίων της ιδίας ή άλλης ιδιοκτησίας εφόσον απέχουν μεταξύ τους απόσταση μικρότερη των πέντε μέτρων, κατόπιν συνεννόησης των ιδιοκτητών τους, με ενσωμάτωση του συνόλου αυτών στο «περίγραμμα» βάσει του οποίου θα προσδιοριστούν οι ζώνες προστασίας. Ομοίως, στο «περίγραμμα του κτιρίου» δύναται να περιληφθούν και κατασκευές του περιβάλλοντος χώρου, όπως πέργκολες, στέγαστρα, κ.ά..

-Ποιες είναι οι νέες προθεσμίες συμμόρφωσης όλων;

Για τα υφιστάμενα κτίρια, το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας και η Τεχνική ‘Έκθεση με τα συνοδευτικά τους στοιχεία, πρέπει να υποβληθούν από τον εξουσιοδοτημένο διαχειριστή (επαγγελματία) έως την 10η Μαΐου 2024. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου πρέπει να υποβάλλει τη δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας μέχρι την 10η Ιουνίου 2024. Για τους οικισμούς οι ΟΤΑ πρέπει να ολοκληρώσουν το έντυπο αξιολόγησης της επικινδυνότητας και την τεχνική έκθεση ως προς τη διαµόρφωση άκαυστης ζώνης και τυχόν διαβάθμιση αυτής περιμετρικά των ορίων του οικισµού έως την 26η Μαΐου 2024.

-Πού υποβάλλονται τα έγγραφα αυτά;

Υποβάλλονται προσωρινά στον οικείο Δήμο, μέχρις ότου τεθεί σε λειτουργία ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής που θα καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια.

Του Στρατή Σαμιώτη
Πηγή: nealesvou.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Αρχείο
May 2024
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Skip to content