Κλάδοι Δικαίου

Κλάδοι Δικαίου

Ακίνητα
Έλεγχος Τίτλων - Αγοραπωλησίες - Μισθώσεις - Μεταβιβάσεις - REAL ESTATE FINANCE
Αστικό Δίκαιο
Σας παρέχουμε εξειδικευμένο νομικό συμβουλευτικό έργο και αναλαμβάνουμε την εξωδικαστική και δικαστική εκπροσώπηση σε ζητήματα που άπτονται του ευρύτερου φάσματος Αστικού Δικαίου...
Αυτοκίνητα
Τροχαία Ατυχήματα, Αστική Ευθύνη Δημοσίου - Μεταβιβάσεις και Μισθώσεις Οχημάτων - Υποθέσεις Συγκοινωνιακού Δικαίου
Διοικητικό Δίκαιο
Αγωγές - Προσφυγές - Ακυρωτικές Διαφορές - Αστική Ευθύνη Δημοσίου - Μνημονιακές Περικοπές - Ειδικά Μισθολόγια - Πρόστιμα
Εργατικό Δίκαιο
Aτομικά και συλλογικά δικαιώματα,Συμβάσεις Εργασίας, Άδειες, Ατύχημα, Αποζημίωση Απόλυσης, Καταγγελία Σύμβασης, Συνδικαλιστές, Εργατικό Ατύχημα
Εταιρικό Δίκαιο
Νομική Συμβουλευτική, Ίδρυση - Μετατροπή - Εξαγορά - Συγχώνευση- Λύση Εταιριών - Επενδύσεις - Συναλλαγές - Συμβάσεις
Ποινικό Δίκαιο
Ναρκωτικά, Κλοπή, Υπεξαίρεση, Ανθρωποκτονίες, Απόπειρες, Φθορά Ξένης Ιδιοκτησίας, Σωματικές Βλάβες
Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Νόμος Κατσέλη)
Αιτήσεις υπαγωγής - Αιτήσεις μεταρρύθμισης - Διαταγές Πληρωμής - Αναγκαστική Εκτέλεση - Προστασία Πρώτης Κατοικίας
Φορολογικό – Τελωνειακό Δίκαιο
Προσφυγές - Τελωνειακά και Φορολογικά Πρόστιμα - Παραβάσεις - Φόροι Κληρονομίας, Γονικής Παροχής, Δωρεάς - Φόροι Ακινήτων - Φόρος Κεφαλαίων
Skip to content