Κλάδοι Δικαίου

Διοικητικό Δίκαιο

Η Δικηγορική Εταιρεία « ΚΟΥΦΕΛΟΣ  & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » παρέχει με την άριστη επιστημονική της κατάρτιση εξειδικευμένο νομικό έργο σε όλο το φάσμα του Διοικητικού Δικαίου εκπροσωπώντας τους εντολείς μας σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας ανά την Επικράτεια.

• Διοικητικές διαφορές ουσίας (προσφυγές- αγωγές)
• Ακυρωτικές διαφορές
• Αστική Ευθύνη Δημοσίου
• Μνημονιακές Περικοπές – Ειδικά Μισθολόγια
• Διαφορές του ν. 3054/2002
• Ανακοπές κατά ατομικών ειδοποιήσεων
• Ανακοπές κατά Εκθέσεων Κατάσχεσης – Προγραμμάτων Πλειστηριασμών
• Διαφορές Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (κατασχέσεις Δημοσίου)
• Προσφυγές κατά Λιμενικών και Τελωνειακών Πράξεων
• Προσφυγές κατά αποφάσεων Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Περιβαλλοντική Νομοθεσία)
• Προσφυγές Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας
• Διαφορές που προκύπτουν από την εμπορία και διανομή υγρών καυσίμων και υγραερίου (λαθρεμπορία)
• Περιβαλλοντικό Δίκαιο

Skip to content