Κλάδοι Δικαίου

Ακίνητα

Η Δικηγορική Εταιρεία « ΚΟΥΦΕΛΟΣ  & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» παρέχει νομική συμβουλευτική υποστήριξη στους εντολείς μας  (ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και θεσμικούς επενδυτές), αναφορικά με ζητήματα Δικαίου Ακινήτων και Εκμετάλλευσης Ακίνητης Περιουσίας και ειδικότερα :

• Έλεγχος Τίτλων
• Αγοραπωλησίες
• Μισθώσεις (Αστικές – Επαγγελματικές / Εμπορικές)
• Εκπροσώπηση σε μεταβιβάσεις ακινήτων Ενώπιον Συμβολαιογράφου.
• REAL ESTATE FINANCE

Skip to content