Κλάδοι Δικαίου

Αστικό Δίκαιο

Η Δικηγορική Εταιρεία “ΚΟΥΦΕΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” παρέχει εξειδικευμένο νομικό συμβουλευτικό έργο και αναλαμβάνει την εξωδικαστική και δικαστική εκπροσώπηση σε ζητήματα που άπτονται του ευρύτερου φάσματος Αστικού Δικαίου, ήτοι:

• Οικογενειακό Δίκαιο: σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης, ακύρωση άκυρου ή ακυρώσιμου γάμου, διαζύγιο συναινετικό ή κατ’ αντιδικία, διατροφή συζύγου και τέκνων, επιμέλεια τέκνων, συμμετοχή σε αποκτήματα γάμου, παρένθετη μητρότητα, υιοθεσία, αναγνώριση τέκνων, δικαστική συμπαράσταση.
• Κληρονομικό Δίκαιο: δημοσίευση διαθήκης, αποδοχή κληρονομιάς (με διαθήκη ή χωρίς), αποποίηση κληρονομιάς, δικαστική επιδίωξη της νόμιμης μοίρας, σχέσεις συγκληρονόμων.
• Ακίνητη περιουσία: μισθώσεις (αστικές – επαγγελματικές- αγροτικές), διαταγές απόδοσης μισθίου, αγωγές μείωσης ενοικίου, ζητήματα χρησικτησίας, εμπράγματες διαφορές.
• Ρύθμιση ζητημάτων πολυκατοικίας και διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών, γειτονικό δίκαιο
• Ιδιωτικά Συμφωνητικά.
• Αποζημιώσεις αγροτών.
• Αστική αποζημίωση (ευθύνη από σύμβαση, αδικοπραξία κ.λ.π.).

Skip to content