Κλάδοι Δικαίου

Ποινικό Δίκαιο

Η Δικηγορική Εταιρεία « ΚΟΥΦΕΛΟΣ  & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» παρέχει νομική στήριξη στους εντολείς σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, από τη σύνταξη και κατάθεση εγκλήσεων /μηνύσεων/ μηνυτήριων αναφορών, τη σύνταξη και υποβολή υπομνημάτων και αιτήσεων, τη διεξοδική μελέτη και προετοιμασία ποινικών φακέλων, την παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον των αρμοδίων εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, δικαστικών συμβουλίων και δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας ανά την Επικράτεια.

• Εγκλήματα κατά της Ζωής, της Προσωπικής Ελευθερίας, της Γενετήσιας Ελευθερίας
• Εγκλήματα κατά της Ιδιοκτησίας – Περιουσίας (κλοπή, υπεξαίρεση, υφαίρεση, ληστεία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, φθορά ηλεκτρονικών δεδομένων κλπ, εκβίαση, απάτη, απιστία, καταδολίευση δανειστών κλπ)
• Εγκλήματα κατά της Τιμής (εξύβριση, δυσφήμιση, συκοφαντική δυσφήμιση, δυσφήμιση ανώνυμης εταιρίας κλπ)
• Προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για παραβιάσεις των διατάξεων των άρθρων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
• Ποινική ευθύνη εκπροσώπων εταιρειών
• Εγκλήματα Ενδοοικογενειακής Βίας
• Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία
• Εγκλήματα κατά της Ασφάλειας Συγκοινωνιών, Τηλεφωνικών Επικοινωνιών και Κοινωφελών Εγκαταστάσεων
• Παραβίαση Απορρήτων
• Αρχαιότητες
• Δάση – δασικές εκτάσεις (δημόσιες και ιδιωτικές)
• Δημόσια κτήματα – αιγιαλός
• Περιβάλλον
• Πολεοδομικές παραβάσεις

Skip to content