Κλάδοι Δικαίου

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Νόμος Κατσέλη)

Η Δικηγορική Εταιρεία « ΚΟΥΦΕΛΟΣ  & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » παρέχει νομική συμβουλευτική υποστήριξη δανειολήπτες εντολείς , αναλαμβάνοντας όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών και τραπεζικών διαφορών με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως διεκδίκηση επιστροφής των ποινών πρόωρης εξόφλησης δανείων, καταχρηστικότητα όρων δανειακών συμβάσεων, κλπ.

• Προστασία Πρώτης Κατοικίας
• Εφαρμογή του Νόμου 3869 / 2010 (Νόμος Κατσέλη) περί ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων
• Εκπροσώπηση και νομική συμβουλή των πελατών μας σε όλα τα στάδια εφαρμογής του Νόμου,
• Εξωδικαστικός Συμβιβασμός με διαμόρφωση πρότασης αποπληρωμής της οφειλής τους
• Αιτήσεις
• Αναστολές καταδιωκτικών μέτρων
• Δικαστικός συμβιβασμός
• Δικαστική Εκπροσώπηση για την επίλυση της οφειλής
• Μεταρρύθμιση απόφασης
• Διαταγές Πληρωμής
• Νομική εκπροσώπηση κατά την Αναγκαστική Εκτέλεση

Skip to content