Κλάδοι Δικαίου

Αυτοκίνητα

Η Δικηγορική Εταιρεία « ΚΟΥΦΕΛΟΣ  & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» παρέχει νομική συμβουλευτική υποστήριξη στους εντολείς μας και εκπροσώπηση , για πάσης φύσεως ανακύπτον ζήτημα σχετικά με :

• Αστική ευθύνη από τροχαία ατυχήματα: δικαστική/ εξωδικαστική διεκδίκηση αποζημιώσεων από ιδιώτη/ασφαλιστική εταιρεία/επικουρικό κεφάλαιο
• Αγοραπωλησίες
• Μισθώσεις (Αστικές – Επαγγελματικές / Εμπορικές – Leasing)
• Συγκοινωνιακό Δίκαιο

Skip to content