Τομείς Εξειδίκευσης

Κτηματολόγιο – Δασολόγιο

Η Δικηγορική Εταιρεία « ΚΟΥΦΕΛΟΣ  & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναλαμβάνει υποθέσεις που διέπονται από τη Δασική Νομοθεσία και το Νόμο για το Εθνικό Κτηματολόγιο, παρέχοντας πλήρη νομική υποστήριξη σχετικά με :

• Δασολόγιο
• Κτηματολόγιο (πχ. καταχώρηση εγγραπτέων πράξεων, διόρθωση αρχικών εγγραφών κλπ)
• Άρση Αναδασώσεων
• Ακύρωση κατεδαφίσεων αυθαιρέτων
• Έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού δασάρχη
• Αντιρρήσεις επιτροπών δασικών αμφισβητήσεων
• Αντίκρουση μηνύσεων δασαρχείων
• Ακύρωση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής
• Ακύρωση πρωτοκόλλων επιβολής ειδικής αποζημιώσεως
• Οικοδομικοί συνεταιρισμοί
• Εποικιστικές εκτάσεις
• Κληροτεμάχια
• Δασικές εκτάσεις
• Χορτολιβαδικές εκτάσεις

Skip to content