Τομείς Εξειδίκευσης

Πτωχευτικό Δίκαιο

Η Δικηγορική Εταιρεία « ΚΟΥΦΕΛΟΣ  & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναλαμβάνει υποθέσεις που διέπονται από το Πτωχευτικό Δίκαιο, παρέχοντας πλήρη νομική υποστήριξη σχετικά με :

• Αιτήσεις πτωχεύσεως
• Άσκηση πτωχευτικών ανακοπών, παρεμβάσεων, επαληθεύσεων
• Αιτήσεις ανακλήσεως πτωχευτικών αποφάσεων
• Πτωχευτικές Διεκδικήσεις (Εμπορεύματα, Τίμημα, Αξιόγραφα)
• Διοίκηση πτωχευτικής περιουσίας
• Διαδικασία Εξυγίανσης (ά. 99 Πτωχευτικού Κώδικα) – Σχέδιο Αναδιοργάνωσης
• Εκκαθάριση πτωχευτικής περιουσίας
• Πτωχευτικός Συμβιβασμός
• Πτωχευτική Αποκατάσταση

Skip to content