Δικηγόροι

Παναγιώτης Μ. Κουφέλος
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω - Ποινικολόγος
Ιδρυτικό Μέλος της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία".

• Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
• Απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Ματσεράτα Ιταλίας

Συμμετέχει στην Περιφερειακή Διοίκηση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ως  Αντιπεριφερειάρχης

Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Μέλος της Ένωσης Ποινικολόγων Μαχομένων Δικηγόρων

Διαπιστευμένη συμμετοχή σε σεμινάρια και διαλέξεις σχετικά: α) με τον τουρισμό (οικοτουρισμό – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, αγροτουρισμό, β) με το περιβάλλον, γ) με την τοπική οικονομία (προώθηση τοπικών προϊόντων) και επίσης την Ευρωπαϊκή οικονομία στην Ιταλία και την Ελλάδα, δ) με τις Οικονομικές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές διαστάσεις και τους μηχανισμούς υποστήριξης τους στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ε) με την Διαχείριση και Οργάνωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συνεταιρισμών – Νέα επιχειρηματικότητα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Πολυετής εμπειρία σε Κλάδους Δικαίου και Τομείς Εξειδίκευσης όπως : Ποινικό Δίκαιο και Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Δίκαιο Αλλοδαπών και Ιθαγένειας, Συγκοινωνιακό Δίκαιο, Οικονομικό Έγκλημα, Δίκαιο Ακινήτων, Εταιρικό / Εμπορικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολεοδομικό Δίκαιο, Δίκαιο Περιβάλλοντος
• Μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά

Skip to content