Δικηγόροι

Σουλτάνα (Τάνια) Μπούθα
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω - Δημοσιολόγος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Εξωτερικός Συνεργάτης της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία".

• Απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
• Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (L.L.M.) της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Κομοτηνής στον Τομέα του Δημοσίου Δικαίου με βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ ΔΕΚΑ» και υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης το Φορολογικό Δίκαιο, το Διοικητικό Δίκαιο και το Συνταγματικό Δίκαιο. Κύριο μάθημα εξειδίκευσης το Φορολογικό Δίκαιο και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής με θέμα «Φορολογικοί έλεγχοι και δικαιώματα φορολογουμένων.»
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων
• Διαπιστευμένη πολυετής συμμετοχή στα Ετήσια Συνέδρια της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων
• Ενεργή διαπιστευμένη συμμετοχή σε σεμινάρια και διαλέξεις με αντικείμενο τη Φορολογική Νομοθεσία, το Διοικητικό Δίκαιο, το Δημόσιο Δίκαιο εν γένει, το Τραπεζικό Δίκαιο αλλά και το θεσμό της Διαμεσολάβησης
• Παρουσία και συμμετοχή σε Συνέδρια και παρακολούθηση επιστημονικών ημερίδων και σεμιναρίων με σκοπό την περαιτέρω ενημέρωση και κατάρτισή σε όλους τους τομείς του δικαίου
• Πρακτική Άσκηση στο δικηγορικό γραφείο των κ. Ευστρατιάδη, κ. Πετμεζά και κ. Αγγελακόπουλου στη Θεσσαλονίκη με αντικείμενο το Τραπεζικό Δίκαιο, το Συγκοινωνιακό Δίκαιο και το Ναυτικό Δίκαιο
• Πολυετής εμπειρία σε Κλάδους Δικαίου και Τομείς Εξειδίκευσης όπως : Τραπεζικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο, Μισθώσεις, Αστικό Δίκαιο εν γένει, Συγκοινωνιακό Δίκαιο, Εταιρικό / Εμπορικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Ποινικό Δίκαιο και Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Δίκαιο Αλλοδαπών και Ιθαγένειας, Δίκαιο της Πληροφορικής, Δίκαιο Κτηματολογίου, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
• Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά

Skip to content