Δικηγόροι

Ταξιάρχης Μ. Κουφέλος
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω - Ποινικολόγος
Ιδρυτικό Μέλος της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία".

• Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Ματσεράτα Ιταλίας
• Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης για την θητεία 01-01-2018 έως 31-12-2021

Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Μέλος της Ένωσης Ποινικολόγων Μαχομένων Δικηγόρων

• Είναι μέλος της Επιτροπής Δασικών Αντιρρήσεων

• Πολυετής εμπειρία σε Κλάδους Δικαίου και Τομείς Εξειδίκευσης όπως : Ποινικό Δίκαιο και Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Αστικό Δίκαιο,  Δίκαιο Ακινήτων, Εταιρικό / Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Φορολογικό – Τελωνειακό Δίκαιο, Πολεοδομικό Δίκαιο, Δίκαιο Αυτοκινήτων και Τροχαίων Ατυχημάτων, Κτηματολόγιο – Δασολόγιο, Ιατρική Ευθύνη, Ναυτικό Δίκαιο, Πτωχευτικό Δίκαιο

Διαπιστευμένη συμμετοχή σε σεμινάρια και διαλέξεις σχετικά: α) με τον τουρισμό (οικοτουρισμό – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, αγροτουρισμό,  β) με το περιβάλλον,  γ) με την τοπική οικονομία (προώθηση τοπικών προϊόντων) και επίσης την Ευρωπαϊκή οικονομία στην Ιταλία και την Ελλάδα,  δ) με τις Οικονομικές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές διαστάσεις και τους μηχανισμούς υποστήριξης τους στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  ε) με την Διαχείριση και Οργάνωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συνεταιρισμών – Νέα επιχειρηματικότητα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

• Διετέλεσε Ταμίας του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης για την θητεία από 14-03-214 έως και 31-12-2017
• Συμμετείχε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης
• Συμμετείχε ως τακτικό μέλος της Επιτροπής του άρθρου 3 του Ν. 2734/1999 «περί εγκατάστασης και χρήσης οικήματος σε πρόσωπο που εκδίδεται με αμοιβή» Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
• Συμμετείχε ως τακτικό μέλος της Επιτροπής εξέτασης Αντιρρήσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
• Συμμετείχε ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών ΠΕ Λέσβου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
• Διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
• Μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά

Skip to content