Δικηγόροι

Μυρσίνη Β. Τσουβαλά
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω - Εργατολόγος
Ιδρυτικό μέλος της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος - Τσουβαλά & Συνεργάτες".

• Απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
• Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (L.L.M) της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο αντικείμενο του Αστικού Δικαίου και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής με θέμα την « Παραβίαση των υποχρεώσεων πρόνοιας ως μορφής παρανομίας σύμφωνα με το άρθρο 914 του Αστικού Κώδικα »
Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων
Μέλος της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
• Διαπιστευμένη πολυετή συμμετοχή στο Εθνικό Συνέδριο της Εταιρείας Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης
• Ενεργή συμμετοχή σε Σεμινάρια και Διαλέξεις με αντικείμενο την Εργατική Νομοθεσία και το Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης
• Παρουσία και συμμετοχή σε Συνέδρια με αντικείμενο την «Βιοηθική και αναπαραγωγικά ζητήματα. Τα μεγάλα διλήμματα του 21ου αιώνα» και «Η κρίση στις εργασιακές σχέσεις, οι προσπάθειες προσαρμογής στη σύγχρονη τεχνολογία και τα οικονομικά δεδομένα»
• Μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά

Skip to content