Διαμεσολάβηση

Τραπεζική Διαμεσολάβηση

Η Δικηγορική Εταιρεία “ΚΟΥΦΕΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” αναλαμβάνει το Διακανονισμό των Οφειλών και την Εξωδικαστική Διαμεσολάβηση με τα Τραπεζικά Ιδρύματα παρέχοντας παράλληλα πλήρη και άμεση Νομική Συμβουλευτική και Εκπροσώπηση.

Οφειλές σε δάνεια και κάρτες

Προσωπικά και Επαγγελματικά Δάνεια

Έλεγχος Εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.

Skip to content