Στελέχωση

Ταξιάρχης Μ. Κουφέλος
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω - Ποινικολόγος
Ιδρυτικό Μέλος της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος - Τσουβαλά & Συνεργάτες".
Παναγιώτης Μ. Κουφέλος
Δικηγόρος Παρ' Εφέταις - Ποινικολόγος
Ιδρυτικό Μέλος της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος - Τσουβαλά & Συνεργάτες".
Σουλτάνα (Τάνια) Μπούθα
Δικηγόρος Παρ' Εφέταις - Δημοσιολόγος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Εξωτερικός Συνεργάτης της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος - Τσουβαλά & Συνεργάτες".
Εξωτερικός Συνεργάτης της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος - Τσουβαλά & Συνεργάτες".
Θάλεια Ν. Ανδρέου
Δικηγόρος Παρά Πρωτοδίκαις
Δικηγόρος - Εξωτερική Συνεργάτης της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος - Τσουβαλά & Συνεργάτες".
Σουλτάνα (Τάνια) Μπούθα
Δικηγόρος Παρ' Εφέταις - Δημοσιολόγος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Εξωτερικός Συνεργάτης της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος - Τσουβαλά & Συνεργάτες".
Εξωτερικός Συνεργάτης της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος - Τσουβαλά & Συνεργάτες".
Θάλεια Ν. Ανδρέου
Δικηγόρος Παρά Πρωτοδίκαις
Δικηγόρος - Εξωτερική Συνεργάτης της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος - Τσουβαλά & Συνεργάτες".
Ταξιάρχης Μ. Κουφέλος
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω - Ποινικολόγος
Ιδρυτικό Μέλος της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος - Τσουβαλά & Συνεργάτες".
Παναγιώτης Μ. Κουφέλος
Δικηγόρος Παρ' Εφέταις - Ποινικολόγος
Ιδρυτικό Μέλος της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος - Τσουβαλά & Συνεργάτες".

Είμαστε στην διάθεσή σας