Στελέχωση

Ταξιάρχης Μ. Κουφέλος
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω - Ποινικολόγος
Ιδρυτικό Μέλος της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος - Τσουβαλά & Συνεργάτες".
Μυρσίνη Β. Τσουβαλά
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω - Εργατολόγος
Ιδρυτικό μέλος της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος - Τσουβαλά & Συνεργάτες".
Παναγιώτης Μ. Κουφέλος
Δικηγόρος Παρ' Εφέταις - Ποινικολόγος
Ιδρυτικό Μέλος της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος - Τσουβαλά & Συνεργάτες".
Σουλτάνα (Τάνια) Μπούθα
Δικηγόρος Παρ' Εφέταις - Δημοσιολόγος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Εξωτερικός Συνεργάτης της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος - Τσουβαλά & Συνεργάτες".
Εξωτερικός Συνεργάτης της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος - Τσουβαλά & Συνεργάτες".
Θάλεια Ν. Ανδρέου
Δικηγόρος Παρά Πρωτοδίκαις
Εξωτερικός Συνεργάτης της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος - Τσουβαλά & Συνεργάτες".
Μερόπη-Κλειώ Προκοπίου
Ασκούμενη Δικηγόρος
Ασκούμενη Δικηγόρος στην Δικηγορική εταιρία "Κουφέλος - Τσουβαλά & Συνεργάτες".
Σουλτάνα (Τάνια) Μπούθα
Δικηγόρος Παρ' Εφέταις - Δημοσιολόγος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Εξωτερικός Συνεργάτης της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος - Τσουβαλά & Συνεργάτες".
Εξωτερικός Συνεργάτης της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος - Τσουβαλά & Συνεργάτες".
Θάλεια Ν. Ανδρέου
Δικηγόρος Παρά Πρωτοδίκαις
Εξωτερικός Συνεργάτης της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος - Τσουβαλά & Συνεργάτες".
Μερόπη-Κλειώ Προκοπίου
Ασκούμενη Δικηγόρος
Ασκούμενη Δικηγόρος στην Δικηγορική εταιρία "Κουφέλος - Τσουβαλά & Συνεργάτες".
Ταξιάρχης Μ. Κουφέλος
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω - Ποινικολόγος
Ιδρυτικό Μέλος της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος - Τσουβαλά & Συνεργάτες".
Μυρσίνη Β. Τσουβαλά
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω - Εργατολόγος
Ιδρυτικό μέλος της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος - Τσουβαλά & Συνεργάτες".
Παναγιώτης Μ. Κουφέλος
Δικηγόρος Παρ' Εφέταις - Ποινικολόγος
Ιδρυτικό Μέλος της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος - Τσουβαλά & Συνεργάτες".

Είμαστε στην διάθεσή σας