Διαμεσολάβηση

Ρυθμίσεις Οφειλών Προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία

 

Η Δικηγορική Εταιρεία “ΚΟΥΦΕΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” αναλαμβάνει το Διακανονισμό των Οφειλών και την Εξωδικαστική Διαμεσολάβηση με το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Φορείς με παράλληλη Νομική Συμβουλευτική και Εκπροσώπηση.

 

Skip to content