Δικηγόροι

Θάλεια Ν. Ανδρέου
Δικηγόρος Παρά Πρωτοδίκαις
Δικηγόρος - Εξωτερική Συνεργάτης της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος - Τσουβαλά & Συνεργάτες".

• Απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

• Πρακτική Άσκηση στο προσωπικό γραφείο του Εργατολόγου και Επίτιμου Δικηγόρου, πρώην Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α κ. Λάμπρου Σέμπου, με συνεργάτες τις Δικηγόρους  – Μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ.κ. Αλεξανδρή Μαρία και Καραμπούλια Γιολάντα.

• Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης

•  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο «Διεθνές και  Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας» (LLM – International and European Energy Law) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης [υποψήφια πτυχιούχος] 

•  Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Le Cnam Paris (Conservatoire National des Arts et Métiers) σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο ” René Descartes College” –  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στο “Δίκαιο και Διοίκηση της Υγείας( Master Droit, Economie et Gestion Mention Management Sectoriel, Parcours: Gestion et Droit de la Santé ) [υποψήφια πτυχιούχος ]

• Πιστοποιητικό Συμμετοχής και Παρακολούθησης της Ενότητας «ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ (LEGAL ENGLISH) από το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

• Διαπιστευμένη συμμετοχή σε πρόγραμμα Περιβαλλοντικού Δικαίου με αντικείμενο «ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ».

• Διαπιστευμένη παρακολούθηση σεμιναρίου με αντικείμενο το Περιβαλλοντικό Δίκαιο και θέμα «ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΦΥΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ».

Αντικείμενο Νομικού Ενδιαφέροντος : Ιατρο-φαρμακευτικό Δίκαιο / Ιατρική Αμέλεια,  Αστικό Δίκαιο, Ασφαλιστικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο,  Δίκαιο Περιβάλλοντος, Ναυτικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Στρατιωτικό Δίκαιο,  Εργατικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Ενδοοικογενειακή Βία, Πνευματική Ιδιοκτησία,  Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Δίκαιο της Ενέργειας / Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

• Μιλάει Αγγλικά, Γερμανικά και Τουρκικά.