Δικηγόροι

Θάλεια Ν. Ανδρέου
Δικηγόρος Παρά Πρωτοδίκαις
Εξωτερικός Συνεργάτης της Δικηγορικής εταιρίας "Κουφέλος - Τσουβαλά & Συνεργάτες".

• Απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

• Πρακτική Άσκηση στο προσωπικό γραφείο του Εργατολόγου και Επίτιμου Δικηγόρου, πρώην Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α κ. Λάμπρου Σέμπου, με συνεργάτες τις κ.κ. Αλεξανδρή Μαρία και Καραμπούλια Γιολάντα.

• Φοιτά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για την λήψη  Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο «Διεθνές και  Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας» (LLM – International and European Energy Law)

• Φοιτά στο Δημόσιο Γαλλικό πανεπιστήμιο Le Cnam Paris (Conservatoire National des Arts et Métiers) σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο ” René Descartes College” για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης στο “Δίκαιο και Διοίκηση της Υγείας” ( Master Droit, Economie et Gestion Mention Management Sectoriel, Parcours: Gestion et Droit de la Santé )

• Κάτοχος Πιστοποιητικού Συμμετοχής και Παρακολούθησης της Ενότητας «ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ (LEGAL ENGLISH) από το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

• Διαπιστευμένη συμμετοχή σε  πρόγραμμα Περιβαλλοντικού Δικαίου με αντικείμενο «ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ».
• Διαπιστευμένη παρακολούθηση σεμιναρίου με αντικείμενο το Περιβαλλοντικό Δίκαιο και θέμα « ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΦΥΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ».

Αντικείμενο Νομικού Ενδιαφέροντος : Ποινικό Δίκαιο, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Στρατιωτικό Δίκαιο, Ιατρο-φαρμακευτικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Ενδοοικογενειακή Βία,  Ασφαλιστικό Δίκαιο, Εκκλησιαστικό Δίκαιο,  Δίκαιο Περιβάλλοντος, Ναυτικό Δίκαιο,  Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δίκαιο Προστασίας των Ζώων

• Μιλάει Αγγλικά, Γερμανικά και Τουρκικά.